Опел Клуб България: Как да се защитим от КАТ - Опел Клуб България

Прехвърляне към съдържание

Страница 1 от 1
 • Вие не можете да започнете нова тема
 • Затворена за Коментари

Как да се защитим от КАТ

#1 Потребителят не е активен   kibo_tom3111 

 • Пилот...
 • Група: Потребители

 • Автомобил:ZafiraA Z18XE 2004
 • Населено място:Велико Търново
 • Пол: Male
 • Мнения: 608
 • Регистриран: 05.02.2010

Публикувано: 25 февруари 2011 - 09:58

Нещо полезно което всеки трябва да знае при срещи със служители от КАТ и мерките които могат да се предприемат за защита!!!!!!!! :dummy:
P.s ако някой иска да копира този текст по други форми нека бъде коректен и спомене източника http://ss7.dupnica.net !

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Превишена скорост
Posted by: ss7 in Общество, tags: КАТ, мвр

Как да се защитим срещу НП за превишена скорост.

Ако ви засекат със старите радари (които не снимат номера на колата) , нарушението превишена скорост е установено и доказано , но не е доказано кой го е извършил , нищо че са ви спрели вас и данните ви ги пишат във акта .

Съдебната практика е такава, че обикновено НП се отменят, ако в момента на засичането на скоростта е имало усилено насрещно движение, или пък колона от автомобили по посока на движението. В тоя случай КАТ няма как да докаже, че са засекли точно вашата скорост.

Ако ви спрат и има движение - снимайте движението , съгласно ЗДП снимките са доказателство :

7) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Изготвените с технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, снимки, видеозаписи и разпечатки са веществени доказателствени средства в административнонаказателния процес.

Преполагам, че законодателя е искал да каже, че са доказателство само когато ги представа КАТ , но такова нещо не е написано Те са доказателство , дори когато ги представяте вие във ваша защита

Изобщо снимайте цялата сценка - обикновено шапкарите нарушават куп закони .

Втория случай - ако ви снима камера с радар , тогава трябва да ви извикат преди издаване на НП да дадете обяснение кой е карал - вие или друг. Ако не го направят , НП ще падне в съда, поради недоказване кой е извършил нарушението.

Дупнишките КАТ-аджии поне са смели - в решенията на РС има случай на съставяне на акт и НП на водач на Порше Карера със софииска регистрация. Човека съответно е обжалвал и НП е отменено , въпреки, че най-вероятно е бил нарушител.

По принцип не мислях да давам тази информация , щото съм против превишената скорост, но има доста случай, когато спират, а засечената скорост е от преди 10-20 минути. Аз самия имах такава случка преди около месец , та се наложи да демонстрирам знанията си по ЗДП , ЗАНН и НК .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Отказ на правосъдие ?
Posted by: ss7 in Общество, tags: ЗДП, КАТ, мвр

Съгласно чл. 189 ал. 5 от ЗДП накзазателни постановления с които е наложена глоба до 50 лв включително не подлежат на обжалване !

Това обаче е в директо противоречие с чл. 6. ал.1 от Европейската конвенция за правата на човека :

Член 6
1. Всяко лице при определянето на неговите граждански права и задължения или при наличието на каквото и да е наказателно обвинение срещу него има право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона.

Не съм единствения, който мисли, че ЗДП нарушава основно човешко право , да не говорим, че КАТ масово се възползват от това и праскат НП по 50 лв за щяло и нещяло , като дори имам два случая в които КАТ-аждия си измисля нарушение и аз по никакъв начин не мога да се защитя. Е в единия успях, щото измисленото нарушение беше за повече от 50 лв и аз заплаших шапкара със свидетел, съд, прокуратура и т.н. Както се беше разписал, изведнъж спря да пише и каза, че може да е станала грешка с радара , ”айде сега те пускаме, ама карай внимателно”

И тъй като аз не съм съгласен България да се превърне в милиционерска държава, където всеки милиционер на пътя може да наказва с по 50 лв, възнамерявам да подам жалба до Европейския съд по правата на човека.

За тая цел, обаче първо трябва да са изчерпани вътре държавните средства за защита. И тъй като граждани не могат да сезират Конституционния съд, първо ще се обърна с искане към омбудсмана да направи това. Жалба до него се подава тук. Довечера ще напиша жалбата и ще я публикувам.

Съветвам всички, които мислят, че ЗДП нарушава основното човешко право на защита също да подадат жалба.

Ако омбудсмана реши да не сезира КС , то тогава ще подам жалбата до Европейския съд.

Жалбата до омбудсмана :
--------------
Г-н Омбудсман ,

Считам, че чл. 189 ал. 5 от ЗДП нарушава основното ми човешко право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд , съгласно чл.6 ал. 1 от Европейската конвенция за правата на човека, по която Р.България е страна.

Аз (а и всички граждани на Р България) нямаме никаква възможност за защита срещу неправомерни действия на органите на МВР-КАТ, с които се налагат наказания - глоби до 50 лв включително.

Искам да изтъкна че 50 лв не е малка или незначителна сума за държава в която минималната работна заплата е 240 лв, а средната около 500лв. Също така твърдя, че органите на МВР-КАТ , се възползват от този член в ЗДП и масово налагат с Наказателни постановления глоби до 50 лв включително.

Моля да направите справка , какъв е процента на наложените с НП до 50 лв включително глоби , от всички наложени глоби от МВР-КАТ.

Моля Омбудсманът да сезира Конституционния съд за противоречие на чл. 189 ал. 5 от ЗДП на чл. 6 ал. 1 от Европейската конвенция за правата на човека, по която Р.България е страна.
------
Така и така, там взимат заплати - създайте им малко работа, като пуснете по една жалба с подобен текст.
http://ombudsman.bg/...=list&page=form
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отново МВР (КАТ) произвол в Дупница
Posted by: ss7 in Общество, tags: кат дупница, мвр дупница, РПУ Дупница

Днес стана интересна случка, която няма да остане без последствия.

Един тъп катаджия е отнел книжката на колегата без правно основание. Довечера ще пиша повече.
--------------------------------
ЖАЛБА
От
……………………………………………..

Срещу

Уважаеми г-н Прокурор

На 2009г. Бях спрян от служител на РПУ Дупница – ……………………. , който не се представи (нарушен чл. 170 т.5 от ЗДП) и ме прати при друг служител на РПУ - Дупница - ………………………….., който състави АУАН ………………………. без да е установил извършено от мен нарушение и без свидетел (нарушен член 40 от ЗАНН).

В АУАН са вписани неверни обстоятелства , а именно нямам връчено НП ……………… , с което служителя на РПУ Дупница .

Служителят на РПУ Дупница отне СУ в нарушение на чл. 172, т.1. – без мотивирана заповед от ръководител на службите за контрол , с което ми причини вреда , поради невъзможност да изпълнявам служебните си задължение без СУ .

Въпреки възраженията ми, служителите на РПУ-Дупница ми отнеха СУ без правно основание и нарушавайки доста закони.

Моля да ми бъде върнато незконно отнетото ми СУ ……………. и да бъде потърсена отговорност на служителя на РПУ-Дупница ……………………………………. .

Гр. Дупница
15.5.2009
-----------------------------
Извадка от ЗДП , как и от кой се отнема СУ :
Чл. 172. (1) Принудителните административни мерки по чл. 171, т. 1, 2, 4 и т. 5, буква ”а” се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите за контрол по този закон съобразно тяхната компетентност.


(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Налагането на принудителните административни мерки от ръководителите на службите за контрол се извършва чрез:

1. недопускане управлението на моторното превозно средство;

2. спиране от движение на моторното превозно средство;

3. отнемане на документите по чл. 165, ал. 2, т. 1 и чл. 166, ал. 2, т. 1;

4. поставяне на стикер по образец, определен от министъра на вътрешните работи, върху предното стъкло на моторното превозно средство, при временно спиране от движение по чл. 171, т. 2;

5. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) преместване и предоставяне за отговорно пазене на моторни превозни средства, временно спрени от движение на основание чл. 171, т. 2, като разходите по преместването и заплащането на таксите за отговорно пазене са за сметка на собственика на превозното средство.

(3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) В случаите по чл. 171, т. 1, буква ”б” свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача се изземва със съставянето на акта за установяване на административното нарушение.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Обжалването на заповедите по ал. 1 се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Подадената жалба не спира изпълнението на приложената административна мярка.

Само при употреба на алкохол могат да ви отнемат книжката при състяването на акт. Само тогава !

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отново за глобите на КАТ
Posted by: ss7 in Общество, tags: КАТ, мвр

Още по темата за отнемане на СУМПС при проверка на пътя.

Четейки ЗДП , виждаме, че отнемането на СУМПС става само със мотивирана заповед на съответния началник. :

Чл. 172. (1) Принудителните административни мерки по чл. 171, т. 1, 2, 4 и т. 5, буква ”а” се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите за контрол по този закон съобразно тяхната компетентност.

И е посочено изрично изключението - отнемане на СУМПС при съставяне на АКТ при употреба на алкохол :

3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) В случаите по чл. 171, т. 1, буква ”б” свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача се изземва със съставянето на акта за установяване на административното нарушение.

Обаче, след като днес взеха книжката на колегата, потърсих повече информация . Натъкнах се ей на това творение от страна на някой милиционерски гений в правото .

Там е описано как се процедира при липса на талон :

1.

При констатиране на управление на МПС без контролен талон към СУМПС и без водача да се представи акт за установено административно нарушение, се съставя акт по чл. 100, ал. 1, т. 1 от Закона за движение по пътищата. Преди издаването на наказателно постановление, административно наказващият орган извършва проверка относно наличие на съставен акт, с който е отнет контролния талон, след което съгласно разпоредбите на Закона за движение по пътищата решава образуваната преписка.

това е случая при неносене на талон - глоба 10 лв.

2.

в/ Когато се установи, че водача управлява МПС с връчено наказателно постановление и не е изпълнил задължението си по чл. 157, ал.8 от ЗДП, ще се отнема СУМПС и с датата на отнемане издава заповед за прилагане на принудителни административни мерки по чл. 171, т. 1, б. ”д” от Закона за движение по пътищата. По същия начин да се процедира в случаите, при които чуждестранен водач отказва да заплати наложеното наказание ”глоба”.

това е случая с изтекъл срок за плащане на глобата. Момента е как ще разберат, ще имате влязло в сила НП (затова казвам да не ходите да си ги взимате - те не са влезли в сила, докато не са връчени) . Ако се обадят до КАТ и от там им кажат, че имат влязло в сила, но неплатено НП , ще ви отнемат книжката на място !

За мен остава неясно как може необходимата за това заповед да бъде издавана в последствие ?!?! Такова нещо няма в закона ?!?! Защо не го е уредил законодателя - ами защото е незаконно отвсякъде. Не може да ви наказват , а едва след това да издават необходимата заповед със задно време !

Оказва се, че МВР явно заобикаля законодателството, чрез вътрешни наредби. А най-лошото, е че не виждам начин за борба с това явление , освен пускането на жалби до прокуратурата за всяко такова своеволие, което е в разрез със ЗДП.

Според мен вътрешна наредба, измислена от МВР гений в правото , не може да разширява ЗДП. В ЗДП е посочено само едно изключение, когато мое да се отнема СУМПС със съставянето на акт - алкохол !

КАТ-аджииския (и МВР) произвол започна по време на това правителство. Преди нещата бяха поносими. По време на предишния и сегашния МВР министри (и двамата отявлени комунисти) направо се превърнахме в милиционерска държава, в която имаме само задължения, и всеки с някаква власт може да си прави каквото си поиска с нас. Необезпокояван от никого. Помислете колко хора умряха в/поради МВР последните 4 години !.

Наистина е време да им бием шута завинаги !

п.с

Леле мале - изпуснал съм междинния случай - шофиране с изтекъл акт и невръчено (невлязло в сила) НП . тогава се процедира така:

3.

а/ При управление на МПС с акт за установено административно нарушение, на който е изтекъл 30 дневния срок от съставянето му ще се извършва проверка относно издаването по него на наказателно постановление.
- При наличие на издадено наказателно постановление, но не връчено, се определя срок не повече от 7 дни за явяване на водача за връчването му. Съставя се предупредителен протокол по чл. 56 от ЗМВР с оглед изпълнение на задължението от водача и се изпраща по местоотчета му. При установяване на неизпълнение на посочения срок да се съставя акт за установено административно нарушение, и на основание чл. 270, ал. 1 от ЗМВР се издава наказателно постановление, а свидетелството се отнема за спиране на дейността по управление на МПС съгласно чл. 268 от ЗМВР.

спират ви на пътя, пишат ви предупредителен протокол по ЗМВР с които ви задължават да отидете да ви връчат НП . Важното е, че не пишат нов акт по ЗДП - няма 10 лв. глоба.

Ако пак не отидете да ви връчат НП , ви пишат служебно акт и НП по чл. 270 .1 ЗМВР с които ви ”отнемат” (чл. 268 ЗМВР) СУМПС и подлежите на глоба от 100 до 500 лв (чл. 270 ЗМВР) , маловажни случаи (ЗДП ?) - 50 лв - но това става в последствие и тук пак важи ЗАНН (които се стремят да заобиколят) - призовка, връчване , евентуално обжалване и чак тогава наказание. Освен това глобите по ЗМВР са практически несъбираеми - няма как да ви задължат да платите.

Както забелязвате в тоя случай никъде няма споменат нито ЗДП , нито ЗАНН. И това ако не е заобикаляне на законодателството, аз не знам кое е .

Цялата тази процедура щеше да е смешна , ако не беше толкова плачевна - протокол по чл.56 се съставя за предполагаемо извършване на ПРЕСТЪПЛЕНИЕ (по НК) , а не за административно нарушение на ЗДП !

Извода от всичко това е : Ако нямате влезли в сила НП (т.е. не сте си ги взели) , не могат да ви вземат (законно) СУМПС на пътя. То според мен не могат да вземат СУМПС ЗАКОННО и при влезло в сила НП , но родния милиционерски гений не мисли така.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Утре ще има екшън
Posted by: ss7 in Общество, tags: мвр дупница, РПУ Дупница

Колегата е решил да си търси правата до дупка, та дори да остане известно време без книжка. Утре ще подаде ето тази жалба до РС-Дупница :

До Районен съд Дупница
Чрез Н-к РПУ Дупница

ЖАЛБА
От

Срещу : Наложена принудителна административна мярка (ПАМ) – ”отнемане на СУМПС 226345374” извършена от Б К Р – младши автоконтрольор в РПУ Дупница , чрез съставане на АУАН 024317/15.5.2009 и ефективно отнемане на СУМПС със съставянето на АУАН.

Уважаеми г-н/г-жо Съдия ,

На 15.5.2009 бях спрян от служител на РПУ Дупница , който не се представи и ме изпрати към стоящия на около 10 метра от него Б К Р – младши автоконтрольор в РПУ Дупница. Беше ми съставен АУАН 024317/15.5.2009 , в който се твърди,че на 22.02.09 съм ”получил” (ми е връчено) НП 3573 и съм нарушил чл. 157 ал.6 от ЗДП.

Според мен действията на …………………… са незаконосъобразни, поради липса на компетентност за прилагане на тази принудителна административна мярка ; неспазване на установената в закона форма за издаване на такъв административен акт и нарушение на процесуалните правила.

Посочения за нарушен чл. 137. ал.6 от ЗДП не поражда правно основание за прилагане на ПАМ. Освен това не ми е връчвано НП 3573 нито на 29.02.09 (такава дата не съществува в календара) , нито през целия месец февруари 2009г.

Във връзка с горното, моля уважаемия съд да отмени незаконосъобразните действия на Б К Р , изразяващи се в противоправно отнемане на СУМПС. Моля да ми бъдат присъдени разноските по делото в размер на 110 лв, както и обезщетение за времето, през което съм без СУМПС , равно на три работни заплати – 1800 лв.

След разни консултации , мисля, че отнемане на СУМПС на пътя от обикновен катаджия е напълно незаконно . Оказва се, че има достатъчно съдебна практика по подобни случаи. Подобни ”отнемания на СУМПС” , ”спиране от движение на МПС” и др. се отменят от съда.
Такива ПАМ (принудителни адм. мерки) могат да налагат само съотвените началници и то със мотивирана заповед ! Това право за наше щастие не е дадено на простия шапкар със слънчоглед на пътя.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Винетки
Posted by: ss7 in Решения на РС, tags: кат дупница, РС Дупница

Много интересно решение на РС за отмяна на НП за неплатена винетна такса.

ЗДП задължава водачите да залепят винетен стикер, но не предвижда наказание за незалепен стикер - наказанието е за неплатена винетна такса ! Обикновено КАТ посочва като нарушение незалепването на стикер, а наказва за неплатена такса. На това съда му вика ”противоречие между диспозитив и санкция” и отменя наказанието Внимание заслужава и липсата на териториална компетентност.

Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №238/2008г от 11.03.2008г на Началника на Районно полицейско управление- гр.Бобов дол, с което на В.Г.Г. с ЕГН:**********,*** баня, област Кюстендил ул.”Христо Ботев”№35 е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лева, на основание чл.179 ал.3 т.2 пр.1 от ЗДвП, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд, гр.Кюстендил в 14 дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено по реда на глава ХІІ АПК.Районен съдия:М О Т И В И :


В.Г.Г. с ЕГН:**********,*** баня, област Кюстендил ул.”Христо Ботев”№35,обжалва НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №238/2008г от 11.03.2008г на Началника на Районно полицейско управление- гр.Бобов дол,с което му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лева, на основание чл.179 ал.3 т.2 пр.1 от ЗДвП,за нарушение по чл.100ал.2 от ЗДвП.

Прави оплаквания за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното наказателно постановление и моли същото да бъде отменено.

Въззиваемата страна не изразява становище по жалбата.

Съдът като взе предвид доводите на страните и събраните по делото доказателства- показанията на актосътавителя и на разпитаните по делото свидетели и писмените такива, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено, следното от фактическа и правна страна:

На 28.02.2008г около 17.05 часа жалбоподателя управлявал автобус марка ”Чавдар” с ДК №КН 9003АК, по второкласен път ІІ-62, в посока гр.Дупница,когато при км 33 бил спрян от служители на ПП КАТ при РПУ-гр.Бобов дол в състав гл.с-т Пламен Кирилов Коларски и Румен Г. Деянчев за проверка. При направената проверка на жалбоподателя, било установено, че същия управляваавтобуса , без залепен валиден винетен стикер К2.За така констатираното от страна на служителите на ПП КАТ нарушение от страна на жалбоподателя, му бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 238 от 28.02.2008г, който акт той подписал без възражения.

Така съставения акт за установяване на административно нарушение послужил за издаването на атакуваното наказателно постановление.

При така установената фактическа обстановка, съдът от правна страна намира следното|:

Жалбата е процесуално допустима, и разгледана по същество се явява основателна,по следните съображения:

При така установената фактическа обстановка,съдът намира, че в АУАН като нарушена разпоредба е посочена чл.100 ал.2 от ЗДвП,а в издаденото наказателно постановление за това нарушение на жалбоподателя е наложено наказание по чл. 179 ал.3 т.2 пр.1 от ЗДвП.

Член 100 ал.2 от ЗДвП гласи:”Водачът на МПС е длъжен да залепи валиден винетен стикер за платена винетна такса съгласно чл. 10 ал.2 от Закона за пътищата в долния десен ъгъл на предното стъкло на МПС при движение по републиканските пътища и да премахва незабавно винетния стикер след изтичане на неговата валидност”.А разпоредбата на чл. 179 ал.3 от ЗДвП гласи”Водач ,който управлява ППС по републиканските пътища за които не е заплатена винетна такса по чл.10 ал.2 от Закона за пътищата или управлява ППС на което е залепен невалиден винетен стикер или винетния стикер е с изтекъл срок се наказва с глоба както следва…..”

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че е налице противоречие между диспозитив и санкция , с оглед на което съдът счита, че издаденото наказателното постановление е незаконосъобразно .

Допуснатото нарушение на процесуалните правила е съществено.То е накърнило правото на защита на наказаното лице, което е било лишено от възможността да разбере конкретно за какво нарушение е било наказано.

Още повече, че км.33 от второкласен път ІІ-62, се обслужба от РПУ-гр.Дупница, а не от РПУ-Бобов дол, и в конкретния казус, АУАН и издаденото наказателно постановление е следвало да бъдат съставани и издадени от служители на РПУ- гр.Дупница.

Посоченото процесуално нарушение, допуснато в хода на административното производство, е съществено, тъй като е нарушило правото на защита на жалбоподателя,и само по себе си води до неговата порочност, тъй като представляват самостоятелно основание за отмяната му, като незаконосъобразно, без съдът да изследва по същество въпросът има ли извършено административно нарушение.С оглед на изложеното съдът отмени изцяло обжалваното наказателно постановление като незаконосъобразно.

При горните съображения съдът постанови решението си.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Как се отнема СУМПС (законно)
Posted by: ss7 in Общество, tags: закони, КАТ

Така . Да видим как и кой може да отнеме СУМПС (законно) .

В ЗДП е описано точно :

Чл. 171. (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки:
д) (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) който управлява моторно превозно средство в нарушение на разпоредбата на чл. 157, ал. 8 - до заплащане на дължимата глоба;

Сега да видим какво гласи чл. 157, ал.8 :

(:mhihi: (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Наказателното постановление заменя контролния талон за период от един месец след влизането му в сила, съответно решението или определението на съда при обжалване.

Следователно , един месец след влизане в сила на НП , могат да ви отнемат СУМПС.

Сега да видим кой и как трябва да направи това :

Чл. 172. (1) Принудителните административни мерки по чл. 171, т. 1, 2, 4 и т. 5, буква ”а” се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите за контрол по този закон съобразно тяхната компетентност.

Право да ви ”вземе” книжката има само съответния н-к РПУ или н-к КАТ , но не и например шапкар на пътя.

Сега обаче започва интересната част. За тези ПАМ (принудителни адм. мерки) важи АПК . Там обаче има описани точни и ясни срокове за започване на производство и издаване на адм.актове :

Чл. 25. (1) Датата на започване на производството е датата на постъпване на искането в компетентния административен орган, в който то е подадено.

(2) Когато, без да е необходимо да се прави искане, за един орган възникне задължение пряко по силата на закон да издаде индивидуален административен акт или да направи предложение за издаване на такъв акт, датата на започване на производството е датата на възникване на задължението, освен ако в този закон е предвидено друго.

Задължението за издаване на заповед за отнемане на СУМПС възниква точно един месец след влизане в сила на НП , нито по рано, нито по късно. Съответната заповед трябва да се издаде в срок от 14 дена :

Чл. 57. (1) Административният акт се издава до 14 дни от датата на започване на производството.

Ако в този срок не се издаде заповед , за която трябва да бъдете уведомени става ето това :

Чл. 58. (1) Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ да се издаде актът.

Всяка заповед (или друго действие) , издадена в нарушение на горната процедура би трябвало да падне лесно след обжалване в съда.

Ако съда реши, че книжката ви е взета незаконно, за всеки ден без книжка може и трябва да си искате обезщетение.

Между другото днес един адвокат отказа да поеме случая, след като вида каква жалба е написана , защото навремето бил началник на ”тези хора” и не могъл да пуска жалби против тях. Колегата да си бил платил глобите и тогава да обжалва . Да ама не . Съд до дупка.

Всяко действие на някой, който няма права да го извърши, кореспондира със думичките ”превишаване на права” и има съответен член в НК. А за нарувашане на НК се ходи във затвора.

Мнението беше редактирано от kibo_tom3111: 25 февруари 2011 - 09:58


#2 Потребителят не е активен   TOTTI868 

 • Истински Опел МАНИАК !!!
 • Група: Потребители

 • Автомобил:Астра G X18XE1
 • Населено място:Сливен
 • Пол: Male
 • Мнения: 1051
 • Регистриран: 16.10.2009

Публикувано: 25 февруари 2011 - 11:50

Колега след като знаеш толкова много,да те попитам нещо!Става въпрос за свършен факт-изгорях със 100лв ама за да знам за друг път!!Карам аз със 120 и ми светкат и аз си викам,,тука е иззвънградско(90 ограничение)''.Нама лявам на 77 км/ч иси карам наи-спокоино и минавам през патрулката!!Онея излизат ,палката и акт за 100лв за 27км в час отгоре!Снимали са ме с радар(аз го видях,от тип дето показват саммо скорост,без камера).Разрешената скорост била 50(било градска зона,имало знак)А то на пътя има само една бензиностанация и поле!!А те ем спират 50м след бензиностанцията!!Та как е могло да се защитя

#3 Потребителят не е активен   nakata 

 • мечтаe за турбо
 • Група: Потребители

 • Автомобил:Audi A8
 • Населено място:Пловдив
 • Пол: Male
 • Мнения: 405
 • Регистриран: 31.08.2009

Публикувано: 25 февруари 2011 - 12:17

Ако наистина е имало ограничителен знак, няма как! Гледайте си пътя и знаците и така може да се защитиш! Не чакайте, че ще ви примигнат.

Мнението беше редактирано от nakata: 25 февруари 2011 - 12:21


#4 Потребителят не е активен   O-Z 

 • МИХИЛЧО...
 • Група: Потребители

 • Автомобил:SUZUKI GSX-R 1000
 • Населено място:София
 • Пол: Male
 • Мнения: 1755
 • Регистриран: 05.01.2006

Публикувано: 25 февруари 2011 - 12:19

Според мен, който го е писал това не чете нашия форум...това е цитат и едва ли ще си получиш отговора...

Обикновено около бензиностанциите, заведенията и т.н. винаги има ограничения....

#5 Потребителят не е активен   Todor Borisov 

 • Кара с 50км/ч
 • Група: Потребители

 • Автомобил:Vectra A C16NZ
 • Населено място:София
 • Пол: Male
 • Мнения: 86
 • Регистриран: 04.11.2007

Публикувано: 25 февруари 2011 - 12:26

Браво колега, супер полезна информация, радвам се че я споделяш , сигурен съм че ще е полезна на много хора изпаднали в подобни ситуации! :dummy:

#6 Потребителят не е активен   _shady 

 • Ветеран...
 • Група: Потребители

 • Автомобил:Tigra А Х14ХЕ, C20XE
 • Населено място:Ловеч
 • Пол: Male
 • Мнения: 2107
 • Регистриран: 16.12.2006

Публикувано: 25 февруари 2011 - 12:34

"Втория случай - ако ви снима камера с радар , тогава трябва да ви извикат преди издаване на НП да дадете обяснение кой е карал - вие или друг. Ако не го направят , НП ще падне в съда, поради недоказване кой е извършил нарушението."

Не ме разбирай погрешно,не се заяждам,но моля да ми бъде обяснено как така ще обясняваш на органа на реда кой е карал при положение,че той изземва документите на водача на автомобила и сваля него от колата,а не цялата пасажерска паплач(ако има такава)....
Всъщност отнво без да има доза лоши чувства точно тази точка ми се струва доста нереална...всъщност в съда падат обвиненията ако лицето на КАТ не е описало точно на кой км е установено нарушението,трябва да има точки или обекти за ориентир,при допуснати грешки в номера на автомобила,часа на извършването и други такива....Че има адски много пропуски в системата има,но пък ако ставаше чак така то нямаше да останат наказани....
ПП:и чисто информативно радар с камера може да има само ако преди това има указващ знак,че някъде в района има радар и камера.По твоята логика излиза,че в отсъствието на знака нямат право да те снимат и да те глобят,нали?! Може и да е така,но не и в България...
Хубав е поста,който си написал,някой доста се е вторачил в закона и пропуските,но за да станат приложими голяма част от тези неща трябва адвокат,а за да бъдат спечелени той определно трябва да е запознат с филма,да е добър и най-важното е да му се занимава....

Моля поста ми да не бъде взиман под внимание...сега се усетих за каква камера+радар говори колегата!Съжалявам за неразбирателството от мо ястрана!!!При нужда , нека да се премахне!

"Уважаеми г-н/г-жо Съдия ,

На 15.5.2009 бях спрян от служител на РПУ Дупница , който не се представи и ме изпрати към стоящия на около 10 метра от него Б К Р – младши автоконтрольор в РПУ Дупница. Беше ми съставен АУАН 024317/15.5.2009 , в който се твърди,че на 22.02.09 съм ”получил” (ми е връчено) НП 3573 и съм нарушил чл. 157 ал.6 от ЗДП.

Според мен действията на …………………… са незаконосъобразни, поради липса на компетентност за прилагане на тази принудителна административна мярка ; неспазване на установената в закона форма за издаване на такъв административен акт и нарушение на процесуалните правила.

Посочения за нарушен чл. 137. ал.6 от ЗДП не поражда правно основание за прилагане на ПАМ. Освен това не ми е връчвано НП 3573 нито на 29.02.09 (такава дата не съществува в календара) , нито през целия месец февруари 2009г."Защо от този пост има разлика в датите...единия път секазва че НП 3573 е връчено на 22.02 един път на 29.02...

Мнението беше редактирано от _shady: 25 февруари 2011 - 12:44

Оранжево небето,оранжево морето, оранжева тревата, оранжев и градът, оранжеви дечица с оранжевите майки,оранжеви китари,оранжево звънтят

#7 Потребителят не е активен   AlexMav 

 • Масло под ноктите не вреди на никого...
 • Група: Потребители

 • Автомобил:Tigra X16XE
 • Населено място:София
 • Пол: Male
 • Мнения: 2101
 • Регистриран: 31.07.2008

Публикувано: 25 февруари 2011 - 12:56

Стана някакво недоразумение - Тоти са го засекли с радар без камера. В цитата, Деяне става дума за мобилна или стационарна камера с радар, при която не последва спиране на водача, само регистриране на нарушението. И твърдението за необходимостта да има знак преди засадата е доста спорно.
За съжаление в живота няма бутон "Undo"...

#8 Потребителят не е активен   _shady 

 • Ветеран...
 • Група: Потребители

 • Автомобил:Tigra А Х14ХЕ, C20XE
 • Населено място:Ловеч
 • Пол: Male
 • Мнения: 2107
 • Регистриран: 16.12.2006

Публикувано: 25 февруари 2011 - 13:01

Да,Алекс разбрах си недоразумението...всъщност аз се ръководех от цитата на колегата създал темата,не от този на Тоти...а за камерите и значиците съм убеден,че някъде из нета бях чел това задължение за поставянето на предупредителен знак...това е същото като монтирането на камери в сградите.Трябва някъде на врата/стена/прозорец да е указано,че дадения обект е под постоянно видеонаблюдение
Оранжево небето,оранжево морето, оранжева тревата, оранжев и градът, оранжеви дечица с оранжевите майки,оранжеви китари,оранжево звънтят

#9 Потребителят не е активен   BOJKATA 

 • Управлява всичко неуправляемо:)
 • Група: Потребители

 • Автомобил:Фиеста под наем :)
 • Населено място:Плевен-Сторгозидж Каунти
 • Пол: Male
 • Мнения: 617
 • Регистриран: 11.05.2009

Публикувано: 25 февруари 2011 - 14:01

Цитат

Как да се защитим от КАТ

Не е ли по лесно, вместо да караме "ПУЦ" по право и да учим закони като студенти, да търсим вратички и всевъзможни начини за измъкване от полагащото ни се наказание- просто да спазваме закона??? :dummy:
Какво ще ми помогне всичко това което го пише тук ако превиша скороста и убия себе си или някой друг??? :mhihi:
Астрите Ауди-то
Публикувано изображениеПубликувано изображение Smokin' Tires Not Drugs!!!

#10 Потребителят не е активен   TOTTI868 

 • Истински Опел МАНИАК !!!
 • Група: Потребители

 • Автомобил:Астра G X18XE1
 • Населено място:Сливен
 • Пол: Male
 • Мнения: 1051
 • Регистриран: 16.10.2009

Публикувано: 25 февруари 2011 - 14:25

Божка,всеки си носи глава на раменете!!Защо на мене да наишат акт след като сам карал със 77км в час а джигитата дето премина покраи нас сас 130сигурно да не пишат!Аз това им го казах на полицаите и те взеха да ми мънкат!!!Аз съм карал със 77 не защото не съм искал да сазвам закона както твърдиш а по-простата причина 4е не съм видял знака и през главата ми дори за миг не е минало че можже да е 50км ограничението!!Друг е въроса че на места ограниченията са такива че е невъжможно да ги спазваш!!ако решиш да ги спазваш си създаваш по-голяма опастност някои да мине отгоре ти в желанието да те изпревари!!От тая случка с мене даже взех да слагам колан вече че не ми се плащат актове поече-хахах :dummy:

#11 Потребителят не е активен   kBa3uMoD4o 

 • Не спазва ЗДвП
 • Група: Потребители

 • Автомобил:Astra G X16SZR '99
 • Населено място:София
 • Пол: Male
 • Мнения: 177
 • Регистриран: 15.04.2010

Публикувано: 25 февруари 2011 - 14:35

Виж мнениеBOJKATA, на 25 Feb 2011, 14:01, каза:

Не е ли по лесно, вместо да караме "ПУЦ" по право и да учим закони като студенти, да търсим вратички и всевъзможни начини за измъкване от полагащото ни се наказание- просто да спазваме закона??? :mhihi:
Какво ще ми помогне всичко това което го пише тук ако превиша скороста и убия себе си или някой друг??? :mhihi:


:icon_wink2: :icon_wink2: :doh:

Виж мнениеTOTTI868, на 25 Feb 2011, 14:25, каза:

Божка,всеки си носи глава на раменете!!Защо на мене да наишат акт след като сам карал със 77км в час а джигитата дето премина покраи нас сас 130сигурно да не пишат!Аз това им го казах на полицаите и те взеха да ми мънкат!!!Аз съм карал със 77 не защото не съм искал да сазвам закона както твърдиш а по-простата причина 4е не съм видял знака и през главата ми дори за миг не е минало че можже да е 50км ограничението!!Друг е въроса че на места ограниченията са такива че е невъжможно да ги спазваш!!ако решиш да ги спазваш си създаваш по-голяма опастност някои да мине отгоре ти в желанието да те изпревари!!От тая случка с мене даже взех да слагам колан вече че не ми се плащат актове поече-хахах :dummy:


Нали знаеш , че незнанието не води до оправдание??? В твоя случай недоглеждането. И мен навремето така ме спряха на Ботевградско с 70 а то било 50. И тогава минаваха покрай нас с 100 ,но както се казва мен си ме бяха спряли и мен си ме гърчеха:((((
Повече внимание и търпение по пътищата и няма да има нужда от коментари по тази тема :)))

Мнението беше редактирано от kBa3uMoD4o: 25 февруари 2011 - 14:36

Astra G X16SZR '99
Публикувано изображение
форум
#12 Потребителят не е активен   barzia 

 • Не спазва ЗДвП
 • Група: Потребители

 • Автомобил:AstraG X14XE,Volvo850 2.0i 20v
 • Населено място:София
 • Пол: Male
 • Мнения: 184
 • Регистриран: 18.12.2009

Публикувано: 25 февруари 2011 - 15:25

Виж мнениеkBa3uMoD4o, на 25 Feb 2011, 14:35, каза:

:dummy: :mhihi: :mhihi:Нали знаеш , че незнанието не води до оправдание??? В твоя случай недоглеждането. И мен навремето така ме спряха на Ботевградско с 70 а то било 50. И тогава минаваха покрай нас с 100 ,но както се казва мен си ме бяха спряли и мен си ме гърчеха:((((
Повече внимание и търпение по пътищата и няма да има нужда от коментари по тази тема :)))


Колега евалата един мъжкар....
Пътни хулигани, дарихте ли органите си ?! Публикувано изображение

#13 Потребителят не е активен   Vectra_Caravan 

 • Вече сам си сменя маслото...
 • Група: Потребители

 • Автомобил:Opel Vectra B Caravan X20DTH
 • Населено място:Перник
 • Пол: Male
 • Мнения: 137
 • Регистриран: 20.09.2007

Публикувано: 25 февруари 2011 - 15:47

Виж мнениеTOTTI868, на 25 Feb 2011, 11:50, каза:

Колега след като знаеш толкова много,да те попитам нещо!Става въпрос за свършен факт-изгорях със 100лв ама за да знам за друг път!!Карам аз със 120 и ми светкат и аз си викам,,тука е иззвънградско(90 ограничение)''.Нама лявам на 77 км/ч иси карам наи-спокоино и минавам през патрулката!!Онея излизат ,палката и акт за 100лв за 27км в час отгоре!Снимали са ме с радар(аз го видях,от тип дето показват саммо скорост,без камера).Разрешената скорост била 50(било градска зона,имало знак)А то на пътя има само една бензиностанация и поле!!А те ем спират 50м след бензиностанцията!!Та как е могло да се защитя


На всяка бензиностанция има ограничение, въпроса е колко след знака са застанали и колко след него са те спряли, защото в правилника изрично си пише, извънградско забраната влиза 150м след знака, а в градски условия 50м. те обикновено застават не повече от 30м след знака(за да е близко до кафенца и кюфтенца естествено) и се излитат в момента в който ти отминеш знака и поради тази причина пак акта ще падне.

Мнението беше редактирано от Vectra_Caravan: 25 февруари 2011 - 16:12


#14 Потребителят не е активен   kibo_tom3111 

 • Пилот...
 • Група: Потребители

 • Автомобил:ZafiraA Z18XE 2004
 • Населено място:Велико Търново
 • Пол: Male
 • Мнения: 608
 • Регистриран: 05.02.2010

Публикувано: 25 февруари 2011 - 16:08

Колеги, това не съм го измислил аз, има цитиран линк и всеки който желае може да се разрови и потърси необходимата му информация. Тук става въпрос за практически и теоретически постановки относно правилно прилагане на закона от служителите на КАТ и Вашите правомощия регламентирани в законите уреждащи материята за движение по пътищата на РБ и документите които следва да притежавате, доказващи собствеността и легитимността ви. Има практически казуси които не изчерпват темата, но ми се струва за полезно човек да почете нещо от този род при евентуални стълкновения с органите на КАТ по пътищата. Тези примери не обобщават практиката в РБ и затова повтарям, че това са класически случаи, които който сметне за необходимо да се съобразява с тях, да си знае правата, както и какви действия да предприеме при заплетени случаи, които могат да го измъкнат от създала се кофти ситуация.

Беше ми съставен АУАН 024317/15.5.2009 , в който се твърди,че на 22.02.09 съм ”получил” (ми е връчено) НП 3573 и съм нарушил чл. 157 ал.6 от ЗДП.
Относно този текст, прочети внимателно че е написано в АУАН ........"се твърди че е получил (връчено) НП.........." т.е. тука има презумция, че лицето не го е получил - НП.

#15 Потребителят не е активен   bleky13 

 • Пешеходец
 • Група: Потребители

 • Автомобил:ZafiraA, X18XE1
 • Населено място:София
 • Пол: Male
 • Мнения: 25
 • Регистриран: 24.02.2011

Публикувано: 25 февруари 2011 - 16:27

Цитат

Тези примери не обобщават практиката в РБ и затова повтарям, че това са класически случаи, които който сметне за необходимо да се съобразява с тях, да си знае правата, както и какви действия да предприеме при заплетени случаи, които могат да го измъкнат от създала се кофти ситуация.

ЦитатПодкрепям с две ръце :mhihi: .Водим се свободна Република и трябва да си отстояваме правата. Ценен пост. :dummy: Друг е въпроса че живеем в Абсурдистан, законите са НЕвалидни за свички и че МВР пътна полиция(КАТ) гледат да се лично-облагодетелстват(приоритет за тях).

#16 Потребителят не е активен   CrazyDriver 

 • Кара с 50км/ч
 • Група: Потребители

 • Автомобил:VectraA C20NE
 • Населено място:Раэград/Русе
 • Пол: Male
 • Мнения: 74
 • Регистриран: 07.02.2009

Публикувано: 25 февруари 2011 - 16:31

Колега за някой от точките които си написал мога да поспоря с тебе.Да кажа че това не е заяждане или нещо подобно,а само размисли относно написаното.И така:

"Съдебната практика е такава, че обикновено НП се отменят, ако в момента на засичането на скоростта е имало усилено насрещно движение, или пък колона от автомобили по посока на движението. В тоя случай КАТ няма как да докаже, че са засекли точно вашата скорост."

Това много лесно се оправя като в самия акт пише:"Попътно движещ се сам на пътното платно".Върви после и доказвай,че имало колона и т.н.

"Ако ви спрат и има движение - снимайте движението , съгласно ЗДП снимките са доказателство :

7) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Изготвените с технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, снимки, видеозаписи и разпечатки са веществени доказателствени средства в административнонаказателния процес."

Нито един съдебен състав няма да уважи твоите снимки,тъи като снимка за доказателствен материал се приема само от лицензирани наблюдателни системи,като снимката трябва да е обработена с лицензиран софтуер.Има доста по тежки престъпления по който съдът не взима под внимание снимков материал,защото не е сниман с лицензиран хардуер.Имаше някъде публикуван списък с лицензирания хардуер,но сега не ми се търси за да го покажа.

"Втория случай - ако ви снима камера с радар , тогава трябва да ви извикат преди издаване на НП да дадете обяснение кой е карал - вие или друг. Ако не го направят , НП ще падне в съда, поради недоказване кой е извършил нарушението."

Задължителен аксесоар към НП е попълнена саморъчно попълнена декларация от собственика на МПС за това кои е управлявал по време на извършване на нарушението.Не мисля че някои който издава НП ще си сложи таралеж в гащите като издаде такова въз основа само на снимката.

За обжалването си прав.Тука не мога да споря.

За отнемането на СУМПС на твоя приятел пиши за случая че ми стана интересно.

" Момента е как ще разберат, ще имате влязло в сила НП (затова казвам да не ходите да си ги взимате - те не са влезли в сила, докато не са връчени)"

След като казваш че имаш познания по ЗАНН тогава би трябвало да си запознат,че има срок в които ако не бъде намерен нарушителя за да се връчи НП,то същото се връчва по административен ред в отсъствието на нарушителя.Така че рано или късно НП ще е връчено и може да има изненади /неприятни понякога/.С връчването се изддава и заповедтаза която говориш.Така че няма да ти вземат СУМПС без причина.

"спират ви на пътя, пишат ви предупредителен протокол по ЗМВР с които ви задължават да отидете да ви връчат НП . Важното е, че не пишат нов акт по ЗДП - няма 10 лв. глоба"

Тук ще те цитирам:"Съставя се предупредителен протокол по чл. 56 от ЗМВР с оглед изпълнение на задължението от водача и се изпраща по местоотчета му."Никой няма да ти пише протокол за предупреждение на пътя.

"Освен това глобите по ЗМВР са практически несъбираеми - няма как да ви задължат да платите."

Има пак едни срокове за които няма как да знаеш и след това глобата отива в НАП и след това в агенция за държавни вземания.Така че има как да се събират,но просто срока на изпълнение е доста по дълъг.

"призовка, връчване , евентуално обжалване и чак тогава наказание."Защо трябва призовка?Имаш протокол,не си го спазил и ти се съставя акта,но тук трябва да прочетеш по задълбочено ЗАНН за това как се съставя акт в отсъствието на нарушителя.

За винетката: Просто не са написали точния член в акта и са били на място което не е в тяха "юрисдикция"/както се казава по филмите/.Затова пада акта.

"Право да ви ”вземе” книжката има само съответния н-к РПУ или н-к КАТ , но не и например шапкар на пътя."

Никой началник на РПУ или КАТ няма да излезе и да ти вземе СУМПС.Въз основа на издадената от него заповед,неговите подчинени могат да ти отнемат СУМПС.Като пример-когато ти доиде за връчване НП със заповед за отнемане на СУМПС някои началник ли ти го отнема или служителите които са дошли на адреса ти за връчване на НП?

Това е от мене.Има много инструкций и методически указания за работа със ЗДП,които нама как да знаеш освен ако не работиш в МВР и тези същите трбва да се спазват.
И пак искам да повторя че не се заяждам с никого,просто мои размишления и тълкувания.Поздрави на колегата за поста,но много хора=различни тълкувания на законите.
Лелее аз съм се олял в писане :D

Мнението беше редактирано от CrazyDriver: 25 февруари 2011 - 16:38


#17 Потребителят не е активен   kibo_tom3111 

 • Пилот...
 • Група: Потребители

 • Автомобил:ZafiraA Z18XE 2004
 • Населено място:Велико Търново
 • Пол: Male
 • Мнения: 608
 • Регистриран: 05.02.2010

Публикувано: 25 февруари 2011 - 16:53

Моля да прочетете първия и следващ пост ми пост. Казах това са практически казуси по които можете и да не се съобразите в съответната ситуация. Законодателството се променя, така че част от цитираните текстове са неприложими или имат друго значение!!!!!!

Има пак едни срокове за които няма как да знаеш и след това глобата отива в НАП и след това в агенция за държавни вземания.Така че има как да се събират,но просто срока на изпълнение е доста по дълъг.
Колега АДВ (Агенция за държавни вземания) отдавна не съществува (от началото на 2010г.) с преобразуване на данъчната администрация в НАП

#18 Потребителят не е активен   CrazyDriver 

 • Кара с 50км/ч
 • Група: Потребители

 • Автомобил:VectraA C20NE
 • Населено място:Раэград/Русе
 • Пол: Male
 • Мнения: 74
 • Регистриран: 07.02.2009

Публикувано: 25 февруари 2011 - 17:08

Прав си колега извинявам се,но не съм погледнал за АДВ.И аз дадох просто примери за възможни ходове от служители на държавни институций за измъкване от горепосочените примери.То има казуси и казуси и един с един не си приличат,така че твърдения и размисли колкото щеш.

Поздрави.

Споделете тази тема чрез:


Страница 1 от 1
 • Вие не можете да започнете нова тема
 • Затворена за Коментари

1 потребител(и) четат тази тема
0 регистрирани, 1 гости и 0 анонимни потребители