Опел Клуб България: IPB Portal

Прехвърляне към съдържание

Как следва да се постъпва при ПТП (като свидетел или участник)?

Потребителят не е активен  
fanatic 
- 23 юни 2018 - 07:53 - 0 comments

Публикувано изображение

Aдвокатско дружество „Йорданов и Янушев“ е създадено от професионалисти, доказани в своите области на специализация, отдадени на предоставянето на правна помощ адекватна на нуждите на клиентите. В отговор на постоянно растящите изисквания на пазара за по-висока гъвкавост и иновативност, ние осъществяваме нашата дейност използвайки онлайн клауд базирана платформа, която ни позволява да работим върху голям брой казуси, по всяко време, от всяка и за всяка точка по света, при това само на част от цената предоставяна от традиционните адвокатски дружества. Всичко това, подкрепено с многогодишния опит на нашият екип, натрупан във водещи международни адвокатски кантори, ни позволява да предоставяме на нашите клиенти правна помощ от най-високо качество, която е винаги своевременна, ефективна и адекватна на проблемите на нашите клиенти.

Нашата кантора е специализирана в областта на застрахователното право, вещното право и проблемите на строителния процес корпоративното и търговското право, дружествените сливания и придобивания, търговската несъстоятелност и дружественото преструктуриране, банковото и финансово право. Също така, разполагаме с високо специализирани експерти в областта на капиталовите пазари, трудовото законодателство, сдруженията с нестопанска цел, правото на ЕС, обществените поръчки и публично-частното партньорство, както и международните търговски арбитражи.

Повече информация за нас и нашия екип можете да намерите на интернет страницата ни: http://www.yyp-legal.com/.

Настоящият материал, разделен в 3 части има информативен характер и е подготвен от адвокат Божидар Янушев - съдружник в кантората, в услуга на потребителите на клуба при евентуално ПТП

Как следва да се постъпва при ПТП (като свидетел или участник)?
В ПТП можете да бъдете въвлечени като свидетел и/или участник.
1. Ако сте свидетел, зависи от вас дали бихте помогнали за изясняването на истината в конкретния случай. Практиката показва, че често свидетели на ПТП стават лица, които след като са го възприели, са помогнали или опитали да помогнат на участниците в него. В тези случаи свидетелите сами са изявили желанието си да бъдат разпитани от полицията или от съда. Възможно е и да бъдете посочени за свидетел от участник в ПТП или по друг начин да бъдете установени за свидетел от полицията, ако при разследване на механизма на ПТП се установи, че може да сте го възприели. И в двата посочени варианта е много вероятно да бъдете призовани, за да дадете показанията си и пред полицията, а впоследствие и пред наказателния съд. Затова е редно да имате готовност да отделите необходимото време и да изпълните това си задължение. Органите на реда разполагат с правомощия да доведат свидетеля принудително, да поискат разпита му по делегация, ако свидетелят не живее в района на органа, който разследва ПТП, или да наложат глоба на свидетеля, ако същият по неуважителни причини не се яви в деня и часа, в които е призован да го направи.
2. Обичайно, след приключване на дадено разследване, правоохранителните органи в различен период от време достигат до крайно решение по въпроса дали има виновен причинител на ПТП и ако да, кой е това. Така например при ПТП с ниска фактическа и правна сложност би могло да се постигне съдебен акт, който да влезе в сила, в рамките на няколко месеца, или обратно при ПТП с висока фактическа сложност да се премине през три съдебни инстанции в рамките на няколко години. При всички положения веднага след това решение се поставя въпросът за гражданската отговорност на виновния водач, което въвлича пострадалите от ПТП (т. нар. правоимащи лица) във взаимоотношения с институцията, която покрива гражданската му отговорност. Тази институция е застрахователно дружество, Националното бюро на българските автомобилни застрахователи, или Гаранционният фонд, ако водачът няма действаща полица за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Често пъти имуществените взаимоотношения с финансовите институции, обезпечаващи гражданската отговорност на автомобилистите, достигат до гражданския съд, пред който също се разпитват свидетели. Важно е да имате предвид, че ако граждански съд ви призове за свидетел, върху вас също тежи повинност, както и пред наказателния съд, макар и с някои различия. При неизпълнение на задължението да се явите, за да дадете показания, гражданският съд обаче също би могъл да ви глоби, да постанови принудителното ви довеждане или да възстановите разноските, направени от страните във връзка със заседанието, на което не сте се явили. По тази причина към явяването пред гражданския съд при призоваване в качеството ви на свидетел, следва да се отнесете с необходимата сериозност към изпълнението на това си задължение.
3. Ако сте участник в ПТП, следва да бъдат разграничени различните роли, в които ПТП би могло да ви засегне. Така в ПТП можете да участвате като пътник в МПС, като водач на МПС, като пътник в публичния или в частния транспорт, като пешеходец, като велосипедист. В зависимост от ролята, в която участвате в ПТП (виновен водач или пострадал), на принципна основа могат да бъдат разгледани няколко основни сценария, които ще бъдат изложени по-долу.
4. При леко ПТП между две превозни средства, когато превозните средства, участвали в него, могат да се движат на собствен ход и няма пострадали лица – Тези ПТП не се посещават от служителите на пътната полиция и за тях водачите са длъжни да съставят бланков двустранен констативен протокол за ПТП, който се получава заедно с полицата за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Преди да започнете попълването на протокола, следва да определите с другия водач кой от двама ви е виновен за ПТП. В обичайната и по-честа ситуация само единият от вас би бил виновен за ПТП, поради което е редно да бъде попълнен двустранният констативен протокол, представен от застрахователя на виновния водач. След като постигнете съгласие за виновността на водача, трябва да регистрирате ПТП на номер 112. При регистрацията, която се извършва по телефона, ще получите номер за двустранния констативен протокол, който да впишете в него. Известен брой ПТП стават на места, където оставането на превозните средства на пътя значително затруднява останалите участници в движението. Почти винаги в ситуация на ПТП водачите спират, слизат от превозните си средства, общуват помежду си, бидейки под въздействие на емоциите от ПТП и забравяйки за рисковете на пътната ситуация. Не са толкова редки случаите, при които такива водачи, непосредствено след настъпване на ПТП, като са излезли да обсъждат ситуацията попадат в ПТП, но този път като пострадали. Безопасността ви е от първостепенна важност, затова при ПТП в места, където затруднявате движението, бъдете максимално бързи при обсъждането на ситуацията с другия водач и след като постигнете съгласие за вината, преместете превозните средства на по-спокойно място, за да не пречите на останалите участници в движението и да не поставяте в риск живота и здравето си.
5. Ако имате съмнение, че другият водач – участник в ПТП, е под въздействие на алкохол или наркотични вещества, ако от ПТП има пострадали лица, ако не можете да постигнете съгласие по въпроса кой е виновният водач, ако има сериозни материални щети и превозното средство не може да се придвижи на собствен ход, то тогава трябва да се обадите на номер 112 и да искате посещение на ПТП от служителите на КАТ като разясните причината. При всяко положение, когато ПТП трябва да бъде посетено от служителите на пътната полиция, не нарушавайте обстановката на ПТП, тъй като от нея черпят правата си всички участници в ПТП, дори и виновният водач в случаите, когато от тази обстановка могат да бъдат направени изводи в негов интерес и защита.
6. При ПТП с материални щети, без значение от големина и от вида им, не е подходящо да се договаряте пряко с другия водач за оценката и размера на щетите. По-правилно за вашия интерес е да определите виновния водач, за да може правоимащият водач да се обърне към застрахователя на виновния водач за оглед на увреденото превозно средство и оценка на претърпяната материална щета. Тук само ще споменем, че оценките на застрахователя не винаги са справедливи, но защитата срещу такова поведение на застрахователя ще разгледаме в отделна тема.

Следва продължение.
Прочетено 262 times - make a Kоментирай новината     

Opel Insignia – дебют за следващото поколение инфоразвлекателни системи

Потребителят не е активен  
fanatic 
- 11 юни 2018 - 14:45 - 0 comments

Публикувано изображениеПубликувано изображение


  • Бъдещето на инфоразвлекателните системи от Opel – вградена навигационна система с услуги за комуникационна свързаност
  • Интуитивни за управление, стилни и съвременни - системите Multimedia и Multimedia Navi Pro
  • На живо – актуална информация за пътната обстановка и цените на горивата, актуализации на картовите данни в реално време и много други
  • В пълна хармония с вашата Insignia – индивидуални настройки с до пет отделни потребителски профила


Рюселсхайм. Безпроблемната комуникационна свързаност се превърна в нещо напълно "задължително" за модерните автомобили и в наши дни клиентите очакват да имат на свое разположение редица онлайн услуги по време на шофиране. През годините марката Opel бе отличена с множество награди, като например “Connected Car Award” за своя значим принос за това развитие. Предвижда се бързият ръст в тази област да се ускори допълнително и през следващото десетилетие, а марката от Рюселсхайм се чувства добре подготвена за следващата фаза от еволюцията на комуникационната свързаност и развлеченията в автомобила със своето ново поколение инфоразвлекателни системи. Те ще дебютират по-късно тази година в моделната гама на флагмана Insignia.

Новите инфоразвлекателни системи Multimedia и Multimedia Navi Pro на Insignia ще утвърдят позицията на Opel като водещ фактор в областта на инфоразвлеченията и комуникационната свързаност в автомобил. Системите демонстрират не само най-съвременното равнище по отношение на функционалността, но са и не по-малко стилни като изпълнение и интуитивни при употреба. Клиентите имат възможност да се насладят на голям цветен сензорен екран с диагонал до осем инча, а в допълнение към това водачите могат да се възползват от удобствата на ясно подредения блок на контролните прибори с висока разделителна способност DIC (Driver Information Cluster) зад волана, който при системата Multimedia Navi Pro може да бъде допълнен по желание и с head-up дисплей.

Независимо дали става дума за свързване чрез традиционни методи и технологии като Bluetooth и USB или чрез най-съвременните възможности за интеграция на смартфон функции чрез Apple CarPlay и Android Auto (където марката Opel бе сред пионерите сред автомобилни производители), новите инфоразвлекателни системи на Insignia задълбочават водещата позиция на марката Opel в областта на комуникационната свързаност и инфоразвлеченията в автомобила. Освен включеният в серийното оборудване AM/FM радиоприемник, системите предлагат допълнително най-високо качество на звука чрез приемане на DAB+ радиостанции и възможност за едновременно сдвояване на до два смартфона.

Върховата в гамата система Multimedia Navi Pro демонстрира възможностите на новото поколение навигационни системи на Opel, насочени към бъдещето. Новите функции включват свързани навигационни услуги за оптимален процес при търсене на обекти от особен интерес POI (Points of Interest) и цели за навигацията, както и актуална информация за пътната обстановка Live Traffic, цени на горивата в реално време, информация за паркиране в зависимост от крайната точка на маршрута и онлайн актуализация на картовите данни. Допълнителното удобство, което предлага навигацията с 3D карти, плавното мащабиране на изображението на екрана и гладкото превъртане (scrolling) на картата превръщат всяко пътуване в спокойно и приятно изживяване.

В режим на свързваност (който изисква включен към системата смартфон), функцията Live Traffic обобщава информацията за пътнотранспортната обстановка от няколко източника. Данните за скоростта на автомобилния поток и пътните условия се актуализират в почти реално време и се използват в изчисляването на маршрута до избраната цел на пътуването. Това осигурява по-точни и навременни сигнали и напътствия за водача, както и подобрен процес на изчисляване на оптималния маршрут от навигацията. В допълнение функцията Live Traffic показва и кои части от маршрута са засегнати от затруднения в движението и задръствания, както и какъв вид произшествие би могъл да бъде причината за забавянето на движението.

С цел да улесни максимално употребата и управлението на функциите, новоразработеният интерфейс на Multimedia и Multimedia Navi Pro се отличава с интуитивна подредба и директен достъп до основните функционални зони (например аудио, телефон, навигация) от началния екран. Наподобяващите тези при компютърен таблет жестове за управление са ергономични и се изпълняват с лекота. Разбира се, водачът може да командва работата на инфоразвлекателната система и с бутоните на волана, а Multimedia Navi Pro може да се управлява допълнително чрез вградената функция за гласов контрол.

За да позволи на водача да постигне пълна хармония с Insignia, следващото поколение инфоразвлекателна система Multimedia Navi Pro дава възможност за индивидуални настройки чрез потребителски профили. Своите лични профили с предпочитания могат да запаметят до пет водачи, като в профила могат да се записват многобройни индивидуални настройки - от регулирането на работата на климатичната инсталация до предпочитаните настройки на еквалайзера на озвучителната система. Любимите дестинации, плейлисти и интересни места (POI) се съхраняват автоматично в зависимост от изискванията на персонализирания профил, което дава възможност на водача да се съсредоточи върху шофирането. В бъдеще към функцията за персонализация ще бъдат включени и елементи като индивидуални настройки и запаметени предпочитания при търсене и водене по избрания маршрут, основаващи се на индивидуалния стил на шофиране.

Моделите от гамата на Insignia (Grand Sport, Sports Tourer, Country Tourer и GSi) ще бъдат първите, които ще бъдат оборудвани с новото поколение инфоразвлекателни системи на Opel. С елегантния си дизайн и модерна функционалност, както и с възможността за интуитивно обслужване на функциите, системите Multimedia и Multimedia Navi Pro осигуряват отлични предпоставки за повишаване на клиентското задоволство. Те несъмнено ще укрепят репутацията на Opel като лидер в областта на комуникационната свързаност и съвременните развлечения в автомобила. Внедряването в серийното производство ще продължи с допълнителни модели от гамата на марката по-късно през тази година, както и през 2019.
Прочетено 260 times - make a Kоментирай новината     


Потрбители на линия

6 members, 206 visitors and 0 anonymous users

Funkee, barty, zhir, corowin, CyberTod, bojo06


Latest DiscussionsХостинг от NS1.bg
Хостинг от NS1.bg