Опел Клуб България

»
Вход Регистрация Потребители Ново съдържание Промени на статуса
« Back to Автомобилни Газови Уредби [АГУ]

ЛАМБДА КОНТРОЛ /LAMBDA ECOLOGIC SYSTEM

Тази тема е заключена

wrecked_pld снимка wrecked_pld 23 юли 2008 - 19:48

ЛАМБДА КОНТРОЛ /LAMBDA ECOLOGIC SYSTEM/ е система за оптимизиране на сместа от газ/въздух подавана към двигателя.
Независимо от режима и натоварването на двигателя ЛАМБДА КОНТРОЛ се грижи за оптималното количество газ/LPG/ подавано към смесителя на АГУ.

Публикувано изображение


Системата е в състояние да икономиса от разхода на газ средно 0.5-2 л/100км., като спестеното количество гориво е за сметка на оптимизираната смес подавана към двигателя.
ЛАМБДА КОНТРОЛ /LAMBDA ECOLOGIC SYSTEM/ намалява значително вредните емисии на двигателя -''CO'', като системата е в състояние да сведе изхвърляното количество ''CO'' до 0.4% при натоварен двигател. Измерването е преди катализатора на автомобила. Само за сравнение двигател с АГУ и конвенционален изпарител без система /LAMBDA ECOLOGIC SYSTEM/ изхвърля в атмосферата при натоварен режим около 2% CO, замерено също преди катализатора.

ЛАМБДА КОНТРОЛ /LAMBDA ECOLOGIC SYSTEM/ ползва информацията от ламбда сензора в автомобила и в зависимост от състоянието на сместа /бедна или богата/ променя притока на газ от изпарителя към смесителя на АГУ. Поради тези си особености и принцип на регулация системата променя подаването на количеството газ като се опитва винаги да колебае около оптималното количество гориво необходимо в даден момент.
ЛАМБДА КОНТРОЛ /LAMBDA ECOLOGIC SYSTEM/ управлява стъпков мотор със коплиран дросел чрез който извършва регулирането на притока на газ от изпарителя към смесителя на АГУ, тази особеност обуславя и факта че системата извършва оптимизацията на сместа като само отнема от количеството гориво подавано към смесителя на АГУ, което е било настроено преди монтажа на ЛАМБДА КОНТРОЛ.

Устройството има вграден емулатор на ламбда сензор който се активира по време на работа на автомобила на газ/метан. Сигналът от ламбда сезора се прекъсва и към ЕКУ на автомобила се подава емулиран сигнал на ламбда сензор със възможност за 5 различни режима на емулация. При режим на работа на автомобила на бензин ламбда контрол системата възстановява оригиналната схема на свързване на ламбда сензора към ЕКУ на автомобила.

За проверка и контрол на работата на системата са предвидени следните възможности:
- проверка работата на монтирана в автомобила система, контрола на работата и се извършва посредством вграденият ламбда статус монитор, който представлява индикатор указващ със съответен цвят на светене трите основни състояния на подаваната смес към двигателя /ЗЕЛЕН - бедна смес, ЧЕРВЕН - богата смес, ЖЪЛТ - оптимална смес/, целта на устройството при работа е да подбере такава дозировка на подавана газ/метан, че сместа винаги да е оптимална.
- проверка на системата извън автомобила, в този случай контрола на работата се извършва като за цела се ползва вграденият емулатор на сигнал от ламбда сензор, необходимо е устройството да се захрани със 12 волта постоянен ток /СИН = +12V ЧЕРЕН = -12V/, входа на устройството да се свърже към неговият изход /КАФЯВ и БЯЛ проводник накъсо/, и сигналът за ТПС да се свърже към +12V /ЧЕРВЕН = +12V/, при това свързване устройството отработва чрез изменение на хода на актуатора в зависимост от избраният режим на емулация на вграденият ламбда емулатор посредством бутон ''MODE''.

Вграденият емулатор на ламбда сензор има следните режими на работа:
- Статичен режим на подаване на сигнал към ЕКУ имитиращ бедна смес /индикатора на емулатора свети със зелен цвят/, препоръчителна е употребата на този режим в случаите когато динамичният режим не може помогне и работата на бензин на двигателя се характеризира с малка мощност и лош празен ход. При този режим не може да се очаква изгасване на лампата ''Check Engine'' на таблото.
- Статичен режим на подаване на сигнал към ЕКУ имитиращ богата смес /индикатора на емулатора свети с червен цвят/, препоръчителна е употребата на този режим в случаите когато динамичният режим не може да помогне и работата на бензин се характеризира със голям разход на гориво повишено CO, зацапване на свещите със гориво при студен старт. Този режим е предвиден за по-старите модели ЕКУ или някои механични инжекционни системи. При този режим не може да се очаква изгасване на лампата ''Check Engine'' на таблото.
- Динамичен режим на подаване на сигнал към ЕКУ имитиращ превключващ се ламбда сензор със предварително избрани 3 възможни вариянта на превключване /~0.5Hz, ~1Hz, ~1.5Hz индикатора на емулатора сменя алтернативно червен и зелен цвят на светене със избраната честота на превключване/
Режимите на работа на емулатора се задават чрез бутона 'MODE', еднократното натискане и отпускане на този бутон задейства преминаването към следващ режим на емулация и т.н. /индикатора на емулатора примигва за кратко по време на превключването към следващ режим на емулация/

Публикувано изображение


Най-задавани въпроси и отговори за Ламбда Контрол:
В.- Може ли да получа икономия на гориво по голяма от 2л./100 км. след поставянето на Ламбда Контрола?
О. - Да може! Икономията на гориво която се реализира след поставянето на Ламбда Контрола зависи от вида на автомобила/двигателя/ , АГУ-то , конкретната настройка на изпарителя , начина на шофиране , качеството на горивото и др. Цитираната икономия от 0.5 до 2 литра на 100км. е средна и се постига почти във всички случаи. Нашият екип е наблюдавал не веднъж реализирана икономия от 5-8л./100км. на автомобили със доста по-голям разход от обичайното.

В. - Има ли вероятност да се повиши разхода ми на газ след монтажа на Ламбда Контрол?
О. - Не! Няма такава вероятност! Както е описано по-горе от принципа на работа се вижда ясно че системата не е в състояние да прибавя гориво а само да отнема от фиксираното такова преди нейният монтаж.

В. - Може ли Ламбда Контрола да ми реши проблемите с празният ход на двигателя при работа на газ?
О. - Не! Не може директно или поне във всички случаи! Тази система няма никакво отношение към управлението на празният ход на двигателя, дори напротив тя е проектирана да се самоблокира в режим на празен ход на двигателя за да не пречи на работата на механизмите формиращи празният ход. В някои случаи се наблюдава положително полвияване върху работата на празният ход на двигателя, но това се дължи на емулирането на сигнала на ламбда сензор на добре работещ двигател, което за някои модели ЕКУ е много важен параметър за формирането на празен ход на двигателя.

В. - Може ли Ламбда Контрола да ми изключи лампата на таблото ''Check Engine''?
О.- В повечето случаи вграденият емулатор на ламбда сензор успява да угаси лампата на таблото за проблем в двигателя, но това не означава че ЕКУ-то в автомобила е натрупало достатъчно информация за отличната работа на бензин веднага след работата на газ. Лампата за проблем в двигателя угася защото емулатора подава задоволителни за ЕКУ-то параметри които са средни стойности за повечето автомобили и позволяват много бързо ЕКУ-то да се адаптира към работата на бензин след преминаването от работа на газ.

В. - Необходимо ли е да се поставя Ламбда Контрол на автомобил с АГУ което е центровано да подава по-малко от необходимото количество гориво на двигателя /така наречената икономична настройка на изпарителя и смесителя/?
О. - Не! Не е необходимо! В този случай системата няма да отработва нищо! Няма да навреди но няма и да има полза от нея.

В. - Може ли вграденият емулатор на ламбда сензор със неговите режими на работа да ми повлияе на работата на газ и по-конкретно на разхода на гориво в режим на газ.
О. - Не! Не може! По никакъв начин емулатора не участва във формирането на сместа при работа на газ.

В. - Възможно ли е Ламбда Контрола да вреди на работата на двигателя на газ?
О. - Да! Възможно е ! За правилната работа на системата се ползва информацията от ламбда сензора , ако той е неизправен Ламбда Контрола няма да работи коректно и е възможно да се появят проблеми в работата на двигателя в различните режими!

В. - Ще ми намалее ли мощноста на двигателя след поставянето на Ламбда Контрол?
О. - Не! Няма да намалее мощноста на двигателя след поставянето на системата. Това се дължи на факта че на мястото на отнетото гориво в двигателя постъпва въздух във съотношение което е оптимално към горивото за даденият момент, изгарянето се подобрява и със по-малко количество гориво се постига същата мощност в сравнение със случаите когато горивото не е оптимизирано към постъпващият въздух в двигателя, изгарянето не е пълно и се отделя голямо количество CO.

В. - Възможно ли е Ламбда Контрола да ми вреди на последващата работа на бензин на двигателя?
О. - В всички случай на поставянето на конвенционална система АГУ с изключение на газов-инжекцион на автомобила се вреди на неговата работа на бензин, това се дължи на факта че поведението на АГУ при формирането на сместа не отговаря на поведението на ЕКУ-то на автомобила при неговите оптити да формира сместа в режим на газ. В този случай отговора на въпроса е че Ламбда Контрола не вреди нито повече нито помалко от колкото е навредило вече поставянето на АГУ, напротив системата се стреми да компенсира вредата със вградения емулатор на ламбда сензор и оптимизирането на сместа към нуждите на двигателя.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Информацията е взета www.runel-tech.com Като предпочетох да кача тук тази интересна и важна информация отколко да дам линк,защото след време тези сайтове изчезват и се изгубват важни материали.
Отговори

zmiori снимка zmiori 17 февруари 2009 - 21:28

аз ползвам самоче на А.Е.В. 180 няма дупка в мошноста на колата във целия диапазон на оборотите по моемо лекичко качва разхода все пак е активен дросел които обогатява сместа постоянно и оттам но можеби има много подобро влияние върху екологията.
ако има и ТАП нещата стават досат по прилични.
Отговори

Пе6о снимка Пе6о 16 март 2009 - 06:48

Здравейте колеги. Искам да ви попитам какво ви е мнението за смисъла от поставяне на ламбда контрол на моноинжекциони (по специално за моята астра C16NZ). Който и газаджия в Търново да съм питал ми е казвал, че е безмислено. Благодаря!
Отговори

MIG-OPEL снимка MIG-OPEL 28 май 2009 - 18:02

Може ли да кажете дали има LAMBDA ECOLOGIC SYSTEM за метан.
Отговори

zmiori снимка zmiori 28 май 2009 - 21:44

Пешо прочети един пост над твоя.
MIG-OPEL да абсолютно.
Отговори

AlexMav снимка AlexMav 09 октомври 2009 - 10:07

Аз имам въпрос за ламбда контрола:

Очевидно е, че устройството изпълнява функцията на негърчето, което следи показанията от ламбдата и върти винта на тройника според нуждите от обедняване/обогатяване. Как тогава се регулира изпарителя, при положение, че и от него до голяма степен зависи сместа? Защото за да се настрои изпарителя от винтовете си (пластмасов/метален - Ловато) трябва да е запален двигателя, но ако се задържи на средни обороти, контролът ще се мъчи да участва активно в настройката...?
Отговори

Flash Ray снимка Flash Ray 09 октомври 2009 - 10:53

Ами ще ти кажа как си настроих мойта,не на вектрата,на едно саксо моноинжекция.
Понеже като го взех(за жената) си имаше газова и тя беше с ламбда контрол,не знаех дали когато буксата е извадена от модулчето на ламбда контрола,той остава на крайно отворено положение или на крайно затворено,затова го свалих и направих реглажа сам.След като изхабихме една бутилка газ,ми се стори че харчи повече от необходимото и ходих на газоанализатор.Там момчето рече - че сместа в обороти била леко обогатена,но така било по-добре,щото колата била с малък мотор и ако направят като по книга смесите щяла много да се "скопи".Та мисълта ми е че след това съм я карал на газаджии някоко пъти и винаги са си правили реглажа без да свалят ламбда контрола.
Аз като се замисля има няква логика да се настрои без ламбда клапана,защото това улеснява работата му после.Вместо да лети нагоре и надолу да отваря и да затваря си седи "спокойно" и само в определни моменти се включва в действие.

Аз така или иначе обаче в последствие го махнах щото чат-пат забиваше на празен ход и не искаше да излезе от него и съответно колата не вървеше на газ.
Газовата е Тартарини и не знам как с ламбда контрол дава богати смеси - нали затова е ламбда контрола - допълнително да регулира постъпването на газ в мотора.Може би трябва да се настрои от компютъра на газовата - но аз до Пловдив не стигнах.

P.S.
...ей сега го погледнах - при изваден кабел на ламбда контрола клапана отива в крайно затворено положение.Тоест требва да се свали ако искаш да настроиш без него.
Отговори

nikodimov09 снимка nikodimov09 04 април 2010 - 14:38

Христос Возскресе!
Дълго плануваното поставяне на Ламбда ек система вече е реалност.Просто все си нямах време и както винаги българина работи кога всички празнуват при мен е задължително.Играх си и успях/така мисля/.Първите впечатления са ми, че колата ми стана малко по-мудна в ниските и се изстрелва към 3000 оборота.Нещо все едно ,че съм на бензин!По-плавно ми е набирането.Ако е възможно колеги които са с такава системка да ми кажат свалят ли разхода.Защото аз това целя при запазване на мощността!Х20XEV е мотора.
Отговори

бакалавър снимка бакалавър 20 април 2011 - 11:53

Здравейте колеги!
Прочетох за ламбда контрола и се интересувам от цената му и от къде може да се купи във Варна.
Благодаря за отзивчивостта!
Отговори
Тази тема е заключена
Хостинг от NS1.bg
Хостинг от NS1.bg