Как следва да се постъпва при ПТП (като свидетел или участник)? - ЧАСТ 2 (преглед на оригиналната тема)



fanatic

Публикувано на 30 юни 2018 - 06:35

: Easy-Bis-About-Us.jpg

Aдвокатско дружество „Йорданов и Янушев“ е създадено от професионалисти, доказани в своите области на специализация, отдадени на предоставянето на правна помощ адекватна на нуждите на клиентите. В отговор на постоянно растящите изисквания на пазара за по-висока гъвкавост и иновативност, ние осъществяваме нашата дейност използвайки онлайн клауд базирана платформа, която ни позволява да работим върху голям брой казуси, по всяко време, от всяка и за всяка точка по света, при това само на част от цената предоставяна от традиционните адвокатски дружества. Всичко това, подкрепено с многогодишния опит на нашият екип, натрупан във водещи международни адвокатски кантори, ни позволява да предоставяме на нашите клиенти правна помощ от най-високо качество, която е винаги своевременна, ефективна и адекватна на проблемите на нашите клиенти.

Нашата кантора е специализирана в областта на застрахователното право, вещното право и проблемите на строителния процес корпоративното и търговското право, дружествените сливания и придобивания, търговската несъстоятелност и дружественото преструктуриране, банковото и финансово право. Също така, разполагаме с високо специализирани експерти в областта на капиталовите пазари, трудовото законодателство, сдруженията с нестопанска цел, правото на ЕС, обществените поръчки и публично-частното партньорство, както и международните търговски арбитражи.

Повече информация за нас и нашия екип можете да намерите на интернет страницата ни: http://www.yyp-legal.com/.

Настоящият материал, разделен в 3 части има информативен характер и е подготвен от адвокат Божидар Янушев - съдружник в кантората, в услуга на потребителите на клуба при евентуално ПТП


Ако сте пострадал в ПТП пешеходец, пътник в превозното средство или велосипедист, това означава, че са ви причинени материални и нематериални вреди (щети). Материалните ви вреди се изразяват в разходите за възстановяване на повреденото ваше имущество или в лечението на вашето здраве, които разходи са в пряка връзка с ПТП и които разходи бихте могли да докажете със съответния разходооправдателен документ. Нематериалните ви вреди се изразяват в претърпените от вас болки, страдания и други отрицателни психически изживявания, стоящи в пряка връзка и като последица от ПТП. За всеки вид от тези вреди ви се дължи обезщетение от застрахователя на виновния водач. Обезщетяването на вредите ще разгледаме в отделна тема. Поведението ви като пострадал от ПТП зависи от състоянието, в което са намирате, веднага след ПТП. Веднага следва да проверите къде и колко ви боли и ако сте в състояние да се обадите в полицията чрез номер 112. Ако състоянието ви е по-тежко, преценили сте, че имате нужда от спешна помощ и бихте могли да се справите, следва да се обадите на спешната медицинска помощ чрез номер 112. Обърнете внимание на ситуацията, в която е настъпило ПТП, за да сте по-наясно кои части от тялото ви биха могли да бъдат засегнати и в каква степен. Това е от съществено значение, защото лекарят, който посещава пострадалите след ПТП, ще ви зададе въпрос какво станало и къде ви боли. От отговора на този въпрос зависи правилното ви диагностициране и здравето ви, затова е във ваш интерес да се постараете този отговор да бъде точен, честен и изчерпателен. Относително често при ПТП определени части на тялото понасят удар или травма, които не предизвикват болка (напр. при травми на главата), усукване, на което в първия момент не се обръща внимание (напр. при травми на гърба), притискане, което не се набива на очи (напр. при травми на стави или на меки тъкани). Не подценявайте липсата на болка в травмираната зона. Изследването ѝ може да ви спести здравни проблеми и юридически затруднения при получаването на обезщетението за в бъдеще. Често пъти в практиката се наблюдават травми на главата, от които не се изпитва болка, но които в последствие се оказва, че съставляват мозъчно сътресение. По тази причина травмираните, но неболезнени зони на тялото, също задължително следва да бъдат обследвани от лекар.
8. Обичайно след претърпяване на ПТП и извършването на необходимите медицински процедури пострадалите трябва да изяснят правата си, възникващи от факта на ПТП. В някои случаи за тези права ги уведомяват правоохранителните органи, в други случаи представителите на организации, посветени на защитата на пострадалите в ПТП, действащи с или без помощта на адвокат, понякога застрахователите уведомяват, макар и рядко, пострадалите за правата им, надзорният орган в областта на застраховането – КФН задължително разяснява правата на пострадалите от ПТП. При всички положения обаче, преди да започнете защитата на правата си, се информирайте добре за тях по възможност от повече от един източник. Само добре информираното решение ще ви помогне да защитите интереса си. В областта на защитата на правата на пострадалите от ПТП се наблюдават някои погрешни и вредни практики, които могат да увредят правата и законните ви интереси и на които ще посветим отделна тема.
9. Ако сте виновен за причиняването на ПТП, е много важно да ориентирате поведението си така, че интересите ви да бъдат максимално запазени. В никакъв случай не напускайте ПТП. Напускането на ПТП е основание да понесете цялата отговорност за ПТП, включително тази на застрахователя. В никакъв случай не управлявайте МПС след консумация на алкохол. Управляването на МПС след консумация на алкохол над допустимите норми на концентрацията му в кръвта е основание да понесете цялата отговорност за ПТП, включително тази на застрахователя. В никакъв случай не се отклонявайте от проверка за алкохол. Отклоняването от проверка за алкохол е основание да понесете цялата отговорност за ПТП, включително тази на застрахователя. Ако от ПТП има само материални щети, които се дължат на вашето виновно поведение, предложете веднага контакт със застрахователя си и не опитвайте да договорите размера на обезщетението с правоимащия водач. Ако от ПТП има пострадали лица, направете всичко, което зависи от вас, за да им окажете помощ. При ПТП виновният водач трябва също да познава правата си. Те могат да бъдат разделени в три групи: 1) право на защита в административно-наказателния процес – в случаите, когато законът предвижда на виновния водач да се наложи административно наказание, 2) право на защита в наказателния процес – в случаите, когато законът предвижда образуването на досъдебно производство, и 3) право на защита в гражданския процес – в случаите, когато виновният водач е ответник или подпомагаща застрахователя страна срещу правоимащото лице, пострадало от ПТП. За правата си виновният водач също следва да се информира от повече от един източник, тъй като той следва да получи справедливо и точно прилагане на закона спрямо поведението си. Познаването на правата му е една от основните гаранции за това. Винаги съдействайте на разследващите органи, това е свидетелство за правосъзнанието ви и за отношението ви към собственото ви нарушение, което играе положителна роля при обсъждане на вашето поведение като водач на превозно средство от правозащитните органи. Помощта ви за пострадалите не следва да се ограничава само до деня на ПТП, опитайте да я продължите под една или друга форма и след това. В общуването си с пострадалите от ПТП, ако такава възможност ви се удаде, е много добра позиция да заявите, че искрено съжалявате за стореното и че не сте желали настъпването му. Практиката познава и достатъчен брой случаи, при които пострадалият използва законово уредената му привилегия по Наказателния кодекс да заяви пред правозащитния орган, че иска виновният водач да не се наказва, с което може значително да облекчи положението на виновния водач от юридическа страна. Ето защо позицията, насочена към по-продължителна помощ за пострадалите, се приема, че е във ваш интерес.