BB код

BB код е бърз и лесен начин да добавите ефекти или форматиране към вашето мнение.
Този код се използва по подобен начин както HTML таговете, с които може би вече сте запознати.
По-долу ще откриете кратък наръчник за използването на най-известните BB кодове.


Вие пишете Ние показваме
Acronym
[acronym='Laugh Out Loud']
lol
[/acronym]
lol
Background-color
[background=red]
Red background behind this text
[/background]
Red background behind this text
Blog Entry Link
[entry=100]
Click me!
[/entry]
Click me!
Blog Link
[blog=100]
Click me!
[/blog]
Click me!
Bold Text
[b]
This text is bold
[/b]
This text is bold
Center
[center]
Centered Text
[/center]
Centered Text
Code
[code]
$text = 'Some long code here';
[/code]
$text = 'Some long code here';
Color text
[color=blue]
This text is blue
[/color]
This text is blue
Edited by
[EDIT]
Pacolin
[/EDIT]
Модерирарано от: Pacolin
##########################
Email address
Please email
[email=admin@mysite.com]
the admin
[/email]


My email address is
[email]
my@emailaddress.com
[/email]
Please email the admin

My email address is my@emailaddress.com
Extract Blog Entry
[extract]
This is an example!
[/extract]
This is an example!
Font tag
[font=Tahoma]
This text uses Tahoma font-family styling
[/font]
This text uses Tahoma font-family styling
Gallery
[gallery type="album"]
123
[/gallery]
Horizontal Rule
[hr]

HTML Code
[html]
<div class='outer'>
<p>Hello World</p>
</div>
[/html]
<div class='outer'>
  <p>Hello World</p>
 </div>
Image
[img]
http://www.google.com/intl/en_ALL/images/logo.gif
[/img]
Публикувано изображение
Indent
[indent]
Indent this text to make it stand out
[/indent]
Indent this text to make it stand out
Italic Text
[i]
This text is italicized
[/i]
This text is italicized
Left
[left]
Left aligned text
[/left]
Left aligned text
Lists
[list]
[*]Unordered list
[/list]


[list=1]
[*]Ordered list
[/list]


[list=A]
[*]Generate different marker types (you can use a, A, i, I, and 1)
[list]
[*]This is multi-dimensional..
[/list]

[/list]
  • Unordered list


  • Ordered list


  • Generate different marker types (you can use a, A, i, I, and 1)
    • This is multi-dimensional..
Media
[media]
http://www.youtube.com/watch?v=YqqLx-2vUr0
[/media]
Member
[member=Guest]
runs this site.
Guest runs this site.
PHP Code
[php]
$variable = true;

print_r($variable);
[/php]
$variable = true;

print_r($variable);
Post Link
[post=1]
Click me!
[/post]
Click me!
Post Snap Back
[snapback]
100
[/snapback]
Виж мнение
Quote
[quote]
Some generic content here
[/quote]


[quote name='Username' date='Jun 30 2008, 10:39 AM' post='1735291']
Quoted post content here
[/quote]

Цитат

Some generic content here


Виж мнениеUsername, на Jun 30 2008, 10:39 AM, каза:

Quoted post content here
Right
[right]
Some text here
[/right]
Some text here
Size tag
[size=4]
This is larger text
[/size]
This is larger text
Spoiler
[spoiler]
Some hidden text
[/spoiler]
Spoiler
SQL Code
[sql]
SELECT p.*, t.* FROM posts p LEFT JOIN topics t ON t.tid=p.topic_id WHERE t.tid=7
[/sql]
SELECT p.*, t.* FROM posts p LEFT JOIN topics t ON t.tid=p.topic_id WHERE t.tid=7
strike
[strike]
Striked out text
[/strike]
Striked out text
Subscript text
Carbon Dioxide's chemical composition is CO
[sub]
2
[/sub]
Carbon Dioxide's chemical composition is CO2
Superscript Text
The mathematical way to write "x squared" is x
[sup]
2
[/sup]
The mathematical way to write "x squared" is x2
Topic Link
[topic=1]
Click me!
[/topic]
Click me!
Twitter
[twitter]
userName
[/twitter]
@userName
Underlined Text
[u]
This text is underlined
[/u]
This text is underlined
URL
[url=http://google.com]
Google
[/url]


[url]
http://mysite.com
[/url]
Google

http://mysite.com
XML Code
[xml]
<outer>
<inner>
<tag param='1'>Test</tag>
</inner>
</outer>
[/xml]
<outer>
 <inner>
  <tag param='1'>Test</tag>
 </inner>
</outer>